The Community Club

aMazed Games profile picture

aMazed Games

AMazed - Gamesin luovaan escape room Helsinki -tiimiin kuuluu yli 15 ajattelijaa eri tieteenaloilta, esimerkiksi lakimiehet, kielitieteilijät, kooderit ja paljon muuta.

Location Finland Joined Joined on  Personal website https://www.amazed.fi/